En viktig drivkraft i företaget är att kunna göra världen lite bättre. Förutom att samarbeta med flera hjälporganisationer bygger SolkraftDirekt vattenbrunnar i utsatta områden. Vi åker personligen till platsen, pratar med familjerna i närheten och antigen renoverar eller bygger helt nya vattenbrunnar.

Det är långt ifrån självklart med tillgång till rent vatten i många delar av världen. Närheten till en fungerande brunn kan höja levnadsstandarden mycket. Medan vi är på plats passar vi ofta på att installera mindre solanläggningar som kan försörja ellösa familjer med ström.