Stödtjänster för batterilagring till fastigheter

 

En guld triangel som symboliserar solkraft direkt
Stötta det Svenska elnätet med ditt batteri

Nu har det blivit möjligt för privatpersoner att bidra till samhället genom att låna ut sitt batteri till det Svenska elnätet. Batteriet du använder med dina solceller blir då en viktig del av en större battericell som hjälper till att jämna ut belastningen på det svenska elnätet. När nätet är hårt belastat så kommer elen att hämtas från ditt batteri, och när belastningen är låg så skickas el tillbaka till ditt batteri. Det bästa av allt är att allt detta sker automatiskt, utan att du ens märker det. Du behöver inte göra någonting själv.

Du får betalt för beredskapen av batterilagring

Detta är möjligt eftersom du får betalt dels för att du bara i sig har ditt batteri tillgängligt när behov uppstår hos dem och dels får du betalt när de faktiskt behöver använda det. Som privatperson behöver du själv inte göra något alls utan det sköts helt och hållet av Svenska Kraftnät. Dina batterier kommer i snitt att ha 60% lagring och laddas fullt av Svenska Kraftnät när de ser att behov kommer att uppstå för att de sedan ska kunna ta ut el igen när det behövs.

Vi på Solkraft Direkt specialiserar oss på att designa och installera heltäckande solcellssystem och batterilagringslösningar för din fastighet.

 

Tjäna pengar på din batterilagring

Genom att hyra ut ditt batterilager kommer du tjäna pengar genom att du får ersättning som tack för att du hyr ut ditt batteri. Ju större kapacitet och effekt du har på ditt batteri, desto högre blir din ersättning. Under 2021 var den årliga ersättningen för ett batteri på 20 kWh cirka 35 000 kr. Dessutom får du fortsatt ersättning för överskottselen från dina solceller som du säljer.

Slå till och boka en gratis offertförfrågan med någon av våra batterilagrings specialister.

BATTERILAGER

Tjäna pengar genom att stödja svenska elsystemet. Ett batterilager kan användas till många ändamål. Det kan användas för att sänka elkostnaderna genom att ladda upp den när elpriserna är låga, för att lagra din egen solel eller för att öka ditt effektuttag utan att behöva uppgradera huvudsäkringen. Med rätt utrustning kan du till och med klara dig genom strömavbrott i upp till ett dygn.

Elbil skåpbil driven av el med Solkraft Direkt logga på

Vad är stödtjänster och Balans tjänster?

Flextjänster, även kända som balanstjänster eller stödtjänster, är de officiella benämningarna för de tjänster som köps på elnätets balansmarknad. Dessa upphandlas av Svenska Kraftnät.

Det är viktigt med ett stabilt elnät på ca. 50 hertz. Frekvensvariationer kan uppstå på grund av produktion och konsumtion av el. Om produktionen är för hög ökar frekvensen i elnätet och om produktionen är för låg minskar frekvensen. För att upprätthålla balansen i nätfrekvensen krävs det att Svenska Kraftnät kan styra produktionsanläggningarna. Solcellsanläggningar och energilager är utmärkta enheter som snabbt kan användas för att skapa balans i elnätet.

Stödtjänster

För att utveckla och bibehålla en balanserad elförsörjning upphandlar Svenska kraftnät olika typer av stödjande tjänster. Batterierna i det virtuella kraftverk är exempel på hur de hjälper till att upprätthålla frekvensen vid driftstörningar. Alla som bidrar får en ersättning och detta inte bara ökar lönsamheten för ditt batterilager, utan gör det även möjligt att utvidga billig, förnybar energi samtidigt som elsystemet blir mer tillförlitligt.

Batterilagring ett effektivt sätt att tjäna pengar på

Genom att använda den solel dina solpaneler genererar kan du tjäna pengar både när du säljer din överskotts el och genom att hyra ut ditt batterilager.

Skapar Virtuella Kraftverk

Ett batteri som är anslutet till en aggregator (en särskild aktör på elmarknaden som samlar ihop flera flexibla resurser och paketerar dessa till större enheter som i sin tur kan säljas på elmarknaden)  skapar virtuella kraftverk. Genom att vara ansluten med ditt batteri kan du nu också få betalt för att hjälpa till att balansera det svenska elnätet.

Det virtuella kraftverket kopplar samman batterier över hela landet och erbjuder stödtjänster till Svenska kraftnät. För närvarande är detta en ytterst lönsam användning av batterilagring.

Som batteriägare behöver du inte göra något själv. Ditt valda aggregatorföretag övervakar och styr batteriet, prioriterar mellan tjänster och optimerar driften för att maximera ägarens avkastning.

Vi på Solkraft Direkt hjälper dig med vilket aggregatorföretag som passar din batterilagring allra bäst. Det finns några olika på marknaden att välja mellan. Du behöver själv inte oroa dig för vilka val som är bäst. Vi guidar dig så att du får en skräddarsydd batterilagringslösning som passar dina batterier och solpaneler.

Varför skall du anlita oss på Solkraft Direkt?

Vi arbetar enbart med kvalitativa solenergiprodukter när det gäller solpaneler och batterilagring. Vi arbetar lokalt med egna montörer och certifierade elektriker.

Vill du ha hjälp med att räkna på hur du kan börja tjäna pengar på att ha batterilagring hemma hos dig kopplat till dina solpaneler?

Fastighet där solen skiner in över vänstra sidan av fastigheten
Vill du veta mer om hur vi på Solkraft Direkt arbetar för att göra din batterilagringsaffär så smidig som möjligt?