Vårt samhällsansvar

Vi på Solkraft Direkt brinner lite extra mycket för att hjälpa familjer och byar i utsatta områden i Rumänien med att få tillgång till en vattenbrunn. Vi har alla ett samhällsansvar och för oss är det viktigt att påverka världen på ett positivt sätt.

100st brunnar till år 2030

Vår målsättning är att installera 100st vattenbrunnar fram till år 2030. Du får jätte gärna vara delaktig och hjälpa oss nå det här målet. För visst vore det inte fantastiskt att vara med och bidra? Den lycka vi får se i ansiktet på de familjer vi hjälper med att få en vattenbrunn nära deras hem är obeskrivlig.

Varje ny vattenbrunn innebär ett steg närmare ett jämlikt samhälle för de familjerna i Rumänien. Genom att  ge flickor en möjlighet att få gå till skolan istället för att ansvara för att hämta vatten till familjen. Vi vill hjälpa till och vara en del i att hjälpa alla till en utbildning och en väg är genom att installera vattenbrunnar.

Familj samlad vid en vattenbrunn i Rumänien

Familj samlad vid sin nya vattenbrunn

18 vattenbrunnar klara

Nu har vi precis installerat klart vattenbrunn nr 18 så det är några kvar så klart men sakta men säkert kommer vi närmare vårt mål med 100st vattenbrunnar. Vill du vara med på vår resa är det bara du kontaktar oss så kan vi berätta mera hur du kan hjälpa till att bidra till att det borras och installeras fler vattenbrunnar till behövande familjer i Rumänien.

Slagruta för att hitta vatten

Hur gör vi då för att hitta vatten under marken? Jo vi använder slagruta vi har två pinnar av mässing som vi går runt med och de vägleder oss till vart vi skall börja borra efter vatten. Lyckas vi varje gång? Ja nästan, av alla gånger vi har provat så har vi bara bommat en gång så vi tycker det är en effektiv teknik att använda sig utav.

två stycken Slagruta pinnar

Våra två slagrutepinnar

CSR – Samhällsansvars projekt

CSR står för Corporate Social Responsibility. På svenska kan man översätta det som ett företags samhällsansvar.

Att borra vattenbrunnar till behövande familjer i Rumänien är ett av våra sätt att ge tillbaka till samhället. Vi som företag vill bidra till att förbättra samhället och det här är ett av våra sätt att göra världen och samhället lite bättre en vattenbrunn i taget. Alla företag borde ha någon slags plan för hur de kan bidra med att skapa vårt samhälle och värld till en bättre plats och trevligare att leva på för alla.

Fundera gärna på, vad kan du göra? Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Du kan läsa mer om våra vattenbrunns projekt under vattenbrunnar på riktigt.

Agenda 2030 för hållbar utveckling

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Se regeringskansliets hemsida för mer detaljer.

Börja klura på vad kan du göra för att hjälpa till att uppnå Agenda 2030. Det finns säkert mer du kan göra än vad du vid första tanken kan göra. Det är tillsammans som vi alla skapar en bättre värld.

 

Vad innebär organisationers samhällsansvar?

Många verksamheter pratar om CSR, Corporate Social Responsibility, eller organisationers samhällsansvar. Det är ett brett begrepp som innefattar alla typer av organisationer, det vill säga även regeringar, myndigheter, ideella organisationer med flera och berör såväl de sociala som ekonomiska och ekologiska aspekterna.

Organisationer runt om i världen, inklusive deras intressenter, blir alltmer medvetna om såväl behovet av som fördelarna med samhällsansvar. En övergripande målsättning med en organisations samhällsansvar är att bidra till hållbar utveckling. Enligt ISO 26000 definieras begreppet samhällsansvar som en organisations ansvar för den påverkan som dess beslut och aktiviteter har på samhället och miljön. Organisationen ska också genom ett transparent och etiskt uppförande:

  • bidra till hållbar utveckling, inklusive hälsa och välfärd i samhället
  • ta hänsyn till olika intressenters förväntningar
  • efterleva tillämpliga lagar och internationella uppförandenormer
  • integrera samhällsansvar i hela organisationen och praktisera detta i alla relationer.

Du kan läsa mer på Svenska Institutet för Standarder hemsida, för att se hur du och ditt företag kan börja göra skillnad idag.