Vad är balanstjänster?

Det pratas mycket om balanstjänser just nu, så vi tänkte förklara lite enkelt för dig vad det innebär och varför balanstjänster behövs.

 

Varför balansera elnätet?

Vi kan börja med att förklara varför vi ens behöver balansera elnätet. – Varför är det viktigt?

En av de viktigaste uppgifterna för Svenska kraftnät är att se till att det produceras och förbrukas lika mycket el hela tiden i det svenska elsystemet. Balansering innebär att matcha produktion och konsumtion i realtid.

 

Hur fungerar balanstjänster?

En balanstjänst är en tjänst i det svenska elnätet som används för att hålla balansen mellan elförbrukningen och elproduktionen i realtid. För att undvika instabiliteter och fel i elnätet måste elförbrukningen och elproduktionen matcha varandra. I Sveriges elnät strävar vi efter en stabil frekvens på 50 hertz.
Aggregerade batterilager och andra flexibla resurser erbjuder stöd- och balanstjänster såsom frekvensreglering, såsom FFR, upp och FCR-D, ner för alla anslutna reservsystem.
Här kan ditt batterilager du har hemma vara en balanstjänst som hjälper till att stabilisera det svenska elnätet. Genom att hyra ut ditt batterilager till det svenska elnätet får du som kund en kontinuerlig ersättning varje månad.

Om frekvenshållningsreserver (FCR)

Frekvenshållningsreserver (FCR) har till uppgift att stabilisera frekvensen vid frekvensavvikelser. Det finns tre olika FCR-produkter: FCR-N, FCR-D upp och FCR-D ned. FCR-N är den frekvenshållningsreserv som används vid normal drift medan FCR-D upp och ned används vid störd drift. Snabb frekvensreserv, FFR står för Fast Frequency Reserve. Är en så kallad avhjälpande åtgärd.

 

Styr elproduktionen genom batterilagring

För att säkerställa en stabil nätfrekvens behöver Svenska Kraftnät ha förmågan att styra produktionen från olika anläggningar. Solcellsanläggningar och energilager är utmärkta enheter som snabbt kan anslutas eller kopplas bort för att upprätthålla balansen i elnätet.

 

Du hjälper Svenska Kraftnät med ditt batterilager.

Det är här ditt batterilager du har hemma kommer in. Du hyr ut ditt batterilager för att hjälpa Svenska Kraftnät stabilisera hela Sveriges elnät. Du får betalt från en aggregator som är antingen CheckWatt eller Flower som du hyr ut ditt batterilager till under ett avtals period. Vi på Solkraft Direkt hjälper dig med vilken aggregator som passar ditt batterilager och behov allra bäst.

 

Balanstjänster för privatpersoner

Som privatperson kan du enkelt dra nytta av frekvensmarknaden genom att skaffa batterilagring via oss på Solkraft Direkt och dra fördel av en automatiserad balanstjänst som ger dig en månatlig inkomst. Vi anpassar anläggningen baserat på dina förutsättningar och ser till att den följer rätt rekommendationer och riktlinjer för att maximera dina resultat.

 

Balanstjänster för kommersiellt bruk

Solkraft Direkt erbjuder professionella balanstjänster för kommersiell batterilagring, både för små- och storskaliga anläggningar. Vi anpassar anläggningen efter de givna förutsättningarna och ser till att den uppfyller rätt rekommendationer och riktlinjer, för att säkerställa optimal drift.

Du kan läsa lite mer om just batterilagring här.

Har du fler frågor kring balanstjänster och hur du kan börja tjäna pengar på att ha batterilagring hemma kontakta oss gärna vi hjälper dig med att kolla vilka alternativ som passar dina förutsättningar allra bäst.