Skotta solpaneler?

I denna artikel kommer Solkraft Direkt att utforska hur snö påverkar elproduktionen hos dina solpaneler, hur man hanterar snölast samt placeringen av solcellspaneler med särskilt fokus på snö. Dessutom kommer vi att titta närmare på hur kyla påverkar dina solpaneler och skillnaden i elproduktionen mellan vinter och sommar.

Här är några viktiga fakta om snö på solpaneler att ta hänsyn till:

 • Normalt sett täcker inte enbart solceller en villas elbehov under vintern.
 • Solceller genererar ungefär fem gånger mindre elektricitet under vintermånaderna jämfört med sommaren.
 • Om en solcell täcks med två centimeter snö minskar dess elproduktion med 80–90%.
 • För att minimera snöproblematiken är det bäst att placera solpanelerna i söderläge och i upphöjda positioner på taket.
 • Ta hänsyn till att solpanelerna kan bli skadade vid borttagning av snö.
 • Vid val av solpaneler behöver både snöbelastning och takkonstruktion beaktas.
 • I Sverige klarar solpanelerna normalt sett de snölaster de utsätts för.

Solpaneler som är täckta av snö har lägre elproduktion

Solceller som är täckta av snö kan ha en betydande minskning i sin elproduktion, enligt en norsk studie (Andenae E. et al.). Ju tjockare snötäcket är över solcellerna, desto mindre av solens strålning når solpanelen. Vid en tjocklek på cirka 2 cm minskar elproduktionen med 80-90%. Om snötäcket är 10 cm tjockt producerar solcellen ingen ström alls.

Reflektionen från snö kan ha en positiv inverkan på en solcells elproduktion. När marken runt en solpanel är täckt med snö ökar solpanelens elektriska produktion. Det beror på att snön reflekterar både direkt och diffus solinstrålning mot markytan på ett effektivt sätt.

Enligt RISE (Research Institutes of Sweden AB) kan nysnö reflektera uppemot 90 % av solens instrålning, medan gammal snö reflekterar cirka 60 %. Jämförelsevis reflekterar gräs bara cirka 27 % och asfalt endast 8 %. Dessutom gäller att ju högre lutning en solpanel har, desto mer av den reflekterade solinstrålningen kan nå solpanelen.

En beräkningsmodell från PVsyst visar att vid en lutning på 30 grader når endast 7 % av den reflekterade strålningen från marken solpanelen. På motsvarande sätt når en solpanel med 60 graders lutning hela 25 % av den reflekterade solinstrålningen från marken. (PVsyst är en mjukvara, ett simuleringsprogram som beräknar hur man kan maximera produktionen vid solpanelsinstallationer i Sverige.)

Snötäckta solpaneler

Solpaneler i söderläge och brant lutning på dina solpaneler för bästa effekt

För att minimera snöns påverkan är det bäst att placera solceller i söderläge och med brant lutning. Det beror på att en hög lutning minskar risken för snö att fastna på panelen. Dessutom smälter snön snabbast i söderläge.

Det är viktigt att notera att valet av lutning för solpaneler normalt görs för att maximera elproduktionen och inte främst för att hantera snö. En lutning på cirka 40-45 grader i söderläge brukar vara det optimala valet för hög solelsproduktion. Vid den lutningen kommer snön också att glida av solpanelerna relativt lätt.

Sammanfattningsvis finns det ingen betydande motstridighet mellan valet av lutning för solpaneler och väderstreck när det gäller snö och solelproduktion. Vi på Solkraft Direkt kommer så klart att rekommendera dig vad som passar just din fastighet allra bäst.

Val av solpaneler med hänsyn till snölast

Valet av solpaneler med hänsyn till snöbelastning är en viktig faktor att överväga. Det är nödvändigt att fastställa den förväntade snöbelastningen på panelerna innan installation. För att klara det behöver man välja solpaneler och material som kan hantera den specifika snöbelastningen. Vid större snömängder kan det även vara nödvändigt att montera en extra skena under varje panel för att hantera trycket från snön.

Beräkningar av snöbelastning är komplexa och bör genomföras av en kunnig solcellsinstallatör. Det är också solcellsinstallatören som bör anpassa solcellsanläggningen så att alla komponenter klarar av den förväntade snöbelastningen.
Vet man med sig att snöbelastningen tillsammans med solpanelens vikt inte kommer vara bärande för taket kan man välja en solpanel som har en värmeslinga i ramen som är där för att smälta snön så att den inte lägger sig. Men för ett normal tak är det oftast inte en lönsam lösning för att hålla solpaneler snöfria eftersom du kommer att behöva producera el för att smälta snön och solen lyser lite för lite för att det skall vara lönsamt ur den synvinkeln.

Snö kan, men bör inte alltid, tas bort från solpaneler.

Det finns olika sätt att rengöra solpaneler från snö, till exempel genom att sopa bort snön med en kvast eller blåsa bort den med en lövblås. Men i de flesta fall är det inte att rekommendera att göra detta. Det finns en risk att skada solpanelerna, samt risk för fallskador om solpanelerna är placerade på tak.

Dessutom bör man överväga om det verkligen är värt ansträngningen att skotta snön från solpanelerna. Exempelvis kan en solcellsanläggning på en medelstor villa i genomsnitt generera under 10 kWh per dag under vintermånaderna. Dessutom, om solpanelerna är monterade med en vinkel på cirka 40 grader, vilket är vanligt i Sverige, så brukar tjockare snöskikt själva glida av vid töväder.

Så även om det är möjligt att ta bort snö från solpaneler, är det viktigt att överväga både riskerna och värdet av att göra det. Se en beskrivande film där Liviu visar om du skall skotta dina solpaneler eller inte.

För att säkerställa att solpanelerna inte skadas när man skottar snön från dem, bör några viktiga saker beaktas:

 • Lämna ungefär tio centimeter snö kvar på solpanelerna för att undvika att de skadas av en borste eller skyffel.
 • Om möjligt, använd en borste för att försiktigt borsta bort snön utan att skada solcellerna.
 • Undvik att gå eller kliva på solpanelerna, då detta kan skapa extra tryck som kan vara skadligt.
 • Säkerhet är alltid viktigast. Om arbetet utförs på mer än två meters höjd, använd fallskydd som sele och lina fäst vid en förankringspunkt. Vid behov sök experthjälp för att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert sätt.

 

Viktigt med rätt dimensionering på din solcells anläggning gällande snölaster

När man planerar en solcellsanläggning är det av största vikt att den dimensioneras så att den kan hantera snö. Det är installatörens ansvar att säkerställa att solpanelerna kan ta den förväntade snölasten. Därför är det normalt sett inte nödvändigt att avlägsna snön.

Trots detta kan det finnas undantagsfall då det kan vara lämpligt att rensa bort snön, t.ex. om det finns risk för snöras vid stora snömängder.

Jämförelse av solpanelers elproduktion – vinter kontra sommar

Under den kyligare vintern kan en solpanel producera så lite som en femtedel av den energimängd den genererar under de varmare sommarmånaderna. Det innebär att med samma antal solpaneler kan du förvänta dig att producera cirka 80 kilowattimmar el under vintern, jämfört med de ungefär 400 kilowattimmar du får från samma paneler under sommaren. Naturligtvis kan den totala mängden producerad energi variera beroende på var i landet du bor.

Trots geografiska skillnader producerar paneler på norrsidan av landet, som Luleå, nästan lika mycket energi som paneler på södra sidan, såsom Malmö, enligt en pålitlig källa från Elforsk (Svenska elföretagens forsknings- och utvecklingsaktiebolag). En annan intressant observation från samma källa är att panelerna i Luleå generellt sett levererar mer energi under årets första sex månader, medan Malmös paneler presterar bättre under den andra halvan.

Det kan förklaras av en större temperaturskillnad som förbättrar panelernas prestanda i kallare temperaturer, vilket är fördelaktigt för norra paneler jämfört med de i söder.

Orsaker till minskad elproduktion från solceller under vintern

På vintern minskar produktionen av solenergi jämfört med sommaren. Detta beror på att dagarna är kortare, och den generella solinstrålningen är svagare. Dessutom är solens vinkel över horisontalplanet mindre, vilket delvis försvårar energiproduktionen. Lägre solcellproduktion i kombination med ökad molnighet och ökad risk för skuggning leder till mindre mängd el.

Det ekonomiska värdet av en kWh från en solcell är större på vintern än på sommaren

En solcellsproducerad kWh är mer värdefull på vintern än på sommaren. Detta pga. att under de mörkare månaderna är elpriset vanligtvis högre, vilket innebär att den energi du säljer till nätet kan ge dig en bättre ekonomisk avkastning om du har solpaneler installerade. Detta kan vara en viktig faktor att överväga för dig som är intresserad av att skaffa solenergi.

Kyla ger solceller ökad effektivitet

Temperatureffekten på solcellsverkningsgraden är av stor betydelse och kan ses som en viktig faktor för solenergiproduktion. I kallare klimat tenderar solpaneler att prestera bättre än under varmare förhållanden. Denna positiva påverkan av kyla på solceller är mest märkbar genom temperaturkoefficienten, som mäter den procentuella förändringen i elproduktionen vid en temperaturökning eller minskning med 1 grad Celsius.

En konkret beskrivning av detta fenomen är att en solcell vid 15 grader Celsius kan vara cirka 4% mer effektiv än en solcell vid 25 grader Celsius. Temperaturen påverkar alltså direkt solcellernas prestanda.

Har du frågor eller vill investera i solpaneler eller batterilagring är du varmt välkommen till att kontakta oss på Solkraft Direkt, vi hjälper dig så gärna.