60% ren solenergi

Västerängen, Västerås

601 kvm solceller

Riksbygget Brf

Vi har byggt Västerås största solenergianläggning på papptak hösten 2018.

Varför ville ni bygga en stor solanläggning?

Solenergiprojektet är ett stort kliv i linje med vår strävan att effektivisera och förbättra vår energianvändning och göra insatser för miljö och klimat. Solen är vår viktigaste energikälla och att ta tillvara på den på detta sätt känns bra.

Hur stor är solanläggningen?

Totalt har vi installerat 2 226 solceller på 17 tak med en sammantagen maxeffekt på 601 kWp

Uppskattad årsproduktion är ca 540 000 kWh, vilket motsvarar ca hälften av föreningens årliga elförbrukning.

Hur gör ni med alla solenergier som inte kan förbrukas direkt?

Under den ljusa årstiden producerar vi betydligt mer än vad vi förbrukar. Överskottet säljs via Mälarenergi på den öppna elmarknaden. Under den mörka tiden köper vi ”tillbaka” elen via vårt avtalade fasta elpris.