Ikon som symboliserar en sol och solenergi

60% ren solenergi

Ikon som symboliserar flera hus

ÖREBRO, NÄRKE

Ikon som symboliserar sol celler

830 kvm solceller

HSB BRF Loet i Örebro satsar grönt

Bergvärme fanns redan, men inga solpaneler. Det vore dumt att inte fortsätta på den hållbara banan, tyckte vicevärden Bo Eriksson. Speciellt när kostnaden för elförbrukningen kunde minskas i ett svep.

Sänkta månadskostnader och miljö tänk ger attraktiva bostadsrätter

En stämma senare slöt 78 hushåll upp bakom beslutet som gav styrelsen besked om att sätta igång med arbetet med att installera solel. För föreningen innebar solceller sänkta månadskostnader, en starkare miljöprofil, attraktivare bostadsrätter och mindre sårbarhet för elprisökning. Men även en uppdatering av befintliga abonnemang.

Endast två abonnemang istället för 80st

– Tack vara en gemensam anslutning till elnätet för hushållen, och en gemensam för föreningen så blev det endast två abonnemang istället för 80 separata abonnemang. Varje hushåll betalar numer endast för vad de förbrukar. Redan inför upphandlingen stod det klart att man ville ha en anläggning som gav stor effekt och som genererar ekonomiska fördelar på ett långt perspektiv.

25 års garanti på solpanelerna

– Dessutom känns det tryggt att de här panelerna levereras med 25 års garanti, både vad gäller funktion och effekt. Jag vet att jag lämnar efter mig en bra anläggning till kommande generationer.

50% minskad elförbrukning

Med solkraften tillsammans med bergvärmen, som redan fanns i föreningen, har elförbrukning minskat till hälften. Solcellsanläggningen försörjer allt från belysning till tvättmaskiner och garage.

– Under sommaren producerar vi tillräckligt med el för att både försörja huset och generera en överproduktion som vi kan sälja vidare. Det känns fantastiskt, säger Bo.

Ren vinst efter 7-8 år

Bostadrättsföreningen räknar med att investeringen kommer att vara avskriven sju till åtta år efter installationen.

– Efter det är det ren vinst för oss i föreningen för en lång tid framöver, och om det blir en efterfråga på laddstolpar för elbilar så är det nästa steg på vår miljöagenda. Hållbart och ekonomiskt för alla, säger Bo.