Med solen som energikälla

Solsafari med Solkraft Direkt

Med solen som energikälla skapade Solkraft Direkt ett Solsafari som var väldigt välbesökt av ett 50-tal nyfikna personer som ville lära sig mer om just solpaneler, solceller och hur de skulle kunna bli mikroproducenter av el själva.

Solpaneler redan på 70 -talet

Liviu Voinea som är grundare av Solkraft Direkt berättade om solpanelens historia och fram till nuläge. Själva tekniken har funnits i 100år. Albert Einstein fick Nobelpriset i fysik 1921 för sin förklaring av den fotoelektriska effekten.

När solpaneler började dyka upp på marknaden under 1970 talet var de dyra och det blev därför inte så många installationer. Nu är priserna en annan och du ser solpanels anläggningar lite varstans när du är ute och åker på landsvägarna och i bostadsområden.

Liviu förklarade skillnaden och vad som krävdes för en solpanelsanläggning det diskuterades solpaneler, optimerare, växelriktare samt hur man blir en mikroproducent.

Man på ett solcells tak där han är aktiv med att montera sol celler. Han har en säkerhetslina kopplad runt kroppen för att han är högt uppe på ett solcells tak
Vilka solpaneler passar bäst?

En fråga som ofta kommer upp är vilka solpaneler passar bäst? Svaret beror dels på vad du vill åstadkomma, ekonomin, taket, vinkel på huset/fastigheten och vad du vill använda dina solpaneler till. Men så klart har utseendet betydelse för ditt val av solpanelsanläggning.

Solpanel som ser ut som takpannor

I Möklinta utanför Sala finns det ett hus som är ett av 3 i hela Sverige som har solpaneler som ser ut som takpannor. De är super snygga men är mindre effektiva än de helt platta solpanelerna som du kanske är van att se på hustak.

 

Hur underhåller man solpaneler?

Ja hur underhåller man sina solpaneler då? Något specifikt man skall tänka på? Liviu på Solkraft Direkt  berättar att det är inte så mycket att tänka på. Det viktigaste är att skicket på taket under solpanelerna. För solpanelerna håller i minst 40 år så då är det ju synd om du behöver byta taket innan dess. Under 5 år har Solkraft Direkt testat hur stor effekt det har att sopa bort snö på solpanelerna jämfört med att inte göra det. Liviu har kommit fram till att de får ett tillskott på 18 öre i timmen, så slutsatsen är låt panelerna vara under vintern hjälp inte bort snön.

Solpaneler med detaljerade solceller
Solcells Fakta

I en solcellsanläggning omvandlar solceller solljuset till elektricitet i form av likström. Likströmmen omvandlas till växelström i en växelriktare, för att elen ska kunna användas i fastigheten och matas ut på elnätet.

Elen från solcellerna skickas via växelriktaren ut i fastighetens elnät och används i första hand i fastigheten. Om anläggningen producerar mer el än vad som för stunden behövs i fastigheten skickas överskottet ut på elnätet.

Fastighetsägaren sparar pengar genom att inte behöva köpa lika mycket el utifrån och kan även på betat för den el som skickas ut på elnätet.

Tidningen Gröna Draken

Läs gärna mer om Solkrafts Direkts Solsafari i tidningen Gröna Draken som är länkad här under.