Allt ingår i en nyckelfärdig solkraftsanläggning.

Vi hjälper dig under hela processen från idé till el i dina uttag.

Ingår i priset:
 • check2 timmar gratis rådgivning
 • checkSolpaneler och växelriktare
 • checkElcertifikatmätare
 • checkTransport och monteringsmaterial
 • checkMobilapp för uppföljning
 • checkBidragsansökan
 • checkFör och slutanmälan till ditt nätbolag
 • checkFörsäljning av elcertifikat
 • checkMöjlighet till avbetalning
 • checkHjälp med deklarationen
 • checkTeknisk support
 • 8000 Kwh/år kostar 133 000 kr

Vanliga frågor om solceller

Vad krävs för att mitt hus ska vara lämpligt för solceller?

Fri takyta på hus eller garage på minst 30 m² med väderstreck åt väst, öst eller syd. Vi hjälper till med att välja den bästa placeringen av dina solceller.

Hur kan man sänka sin elräkning med upp till 84%?

Vi lever som vi lär och alla våra beräkningar kommer från våra egna solkraftanläggningar. Vi har helt enkelt räknat ihop alla inkomster från elbolagen, nätbolagen, Energimyndigheten och Skatteverket.
Från den totala summan drar vi av utgiften för den el som vi köpt inklusive fasta kostnader.
Resultaten för 2015 är förbluffande, 84% lägre elräkning.

Varför är det miljövänligt?

Solen räknas som en förnybar energikälla och den kommer förmodligen inte ta slut de närmsta 4 miljarder åren.
Elproduktion från solceller ger inga koldioxidutsläpp och är underhållsfritt. Däremot är tillverkningen av solceller energikrävande. Trots detta är värdena, sett till solcellernas hela livslängd, relativt låga jämfört med fossila bränslen.

Hur kan solkraft vara genialiskt enkelt?

Albert Einstein fick Nobelpriset i fysik 1921, inte för relativitetsteorin, som man kunde ha väntat sig, utan för sin förklaring av den fotoelektriska effekten.

Vi har bergvärme, är solceller något för oss?

Bergvärme sänker förvisso er fastighets energiförbrukning genom effektivare uppvärmning men ni behöver fortfarande köpa el.
Det är få normalstora villor som förbrukar mindre än 10 000Kwh/år.

Vad är skillnaden på solfångare och solceller?

Solfångare producerar varmvatten.
Solceller producerar el att använda till matlagning, belysning , uppvärmning och varmvatten etc.

Hur mycket el genererar solcellerna?

Ett solcellssystem omvandlar cirka 15–22 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. Våra högeffektiva paneler med en effektivitet på hela 22,3 % ger dig mest ström per kvadratmeter takyta. Elproduktionen är beroende av mängden solinstrålning, läge och skuggning samt takets riktning och lutning.
I Sverige varierar instrålningen mellan 800 och 1 100 kWh per kvm.

Vad händer om jag inte använder elen just när solen skiner?

Solcellssystemet är inkopplat på husets elsystem som in sin tur är kopplat till elnätet. Det innebär att om du inte själv använder elen som solcellerna producerar, så matas den automatiskt ut på elnätet. Denna överskottsel kan du sälja till det elbolag som du är kund hos. Titta gärna på filmen på första sidan.


Börja spara pengar idag

Kontakta oss för fri rådgivning